MENADŽMENT CENTAR
POČETNA
Jačanje kapaciteta 
udruženja
Poziv za učešće na seminaru u organizaciji Menadžment centar Modus Vivendi i agencije za evropske integracije. Opširnije

Preporuka za Business Management predavanja
Menadžment centar Modus Vivendi preporučuje da pogledate 20 najboljih business predavanja u okviru TED konferencije.

Doing business in SEE
Izdanje "Doing business" o uslovima poslovanja u Jugoistočnoj Evropi za 2011 godinu. Opširnije na stanici linkovi/publikacije.

Trenutno aktuelno
Saznajte nešto više o trenutnim aktivnostima i projektima na kojima radimo. Više o tome na linku novosti.

Twitter
Pratite aktvinosti MV na twitter mreži. http://twitter.com/NGOmodusvivendi 

Maj 2010
Publikacija o oblicima mrežnog povezivanja. Saznajte više o ovoj temi na linkovi/publikacije.

Februar 2010
Fasilitacija prvog sastanka svih učenika u projektu "Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja" održanog u Ministarstvu ekonomije. opširnije

Januar 2010
Svim prijateljima, dosadašnjim i budućim poslovnim partnerima želimo uspešnu i srećnu 2010 godinu!

Novembar 2009
Održan je radni sastanak neformalne Mreže Fasilitatora Srbije i partnera iz Interanacionalne mreže fasilitatora. opširnije 

Oktobar 2009
Fasilitacija PRO program seminara o podsticanju zapošljavanja u jugozapadnoj Srbiji. opširnije

Septembar 2009
Postavljena nova
internet prezentacija.

Avgust-Septembar 2009
Nastavljena obuka kandidata za projekte održivog razvoja. opširnije


Menadžment centar Modus Vivendi osnovan je 2003. godine u Beogradu, sa ciljem da se bavi pružanjem pomoći i podrškom u primeni principa, tehnika i alata savremenog menadžmenta kroz treninge, obuku, praksu i razmenu znanja u Srbiji, regionu Jugoistočne Evrope i šire.

Dugoročna strategija Modus Vivendi je da kroz projekte održivog razvoja doprinese ostvarenju misije i vizije kao i celokupnom napretku okruženja i to kroz:

- Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti menadžmenta i savremenog poslovanja, 

- Stimulisanje primene rezultata istraživanja u oblasti menadžmenta i implementacije   
najboljih primera u poslovnu praksu i nastavno-obrazovni proces,

- Učestvovanje u segmentima društvenog života koji  se tiču unapređenja kvaliteta života i rada primenom savremenih metoda i tehnika menadžmenta, 

- Organizovanje predavanja, obuka i treninga vodećih svetskih stručnjaka iz oblasti menadžmenta,

- Saradnja sa školama, fakultetima, institutima, obrazovnim ustanovama i pojedincima,

- Saradnja sa međunarodnim društvima i institucijama u oblasti menadžmenta, i izdavanje štampanog i drugog edukativnog i propagandnog materijala iz oblasti menadžmenta,
      
- Izrada strateških, planskih i razvojnih dokumenata na osnovu sprovedenih sektorskih analiza i istraživanja.
sr_kontakt